EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO NOVOSTI FOLIJARNO TRETIRANJE SOJE I SUNCOKRETA TIJEKOM VEGETACIJE

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

FOLIJARNO TRETIRANJE SOJE I SUNCOKRETA TIJEKOM VEGETACIJE

09.06.2016 // 10:32

Poštovani proizvođači, nudimo Vam preparat za folijarno tretiranje soje Condi Agro. Najbolje rezultate ćete postići kroz 2 tretmana od 5 litara/ha, a ako niste u mogućnosti, onda je količina potrebna za jedan tretman 7 litara/ha. Aplikaciju možete obavljati od faze dva potpuno razvijena lista (2-3 troliske) pa sve do početka cvatnje, odnosno do zatvaranja redova.

Napominjemo da preparat možete aplicirati samostalno ili zajedno sa pesticidima te da ga osim u konvencionalnoj proizvodnji možete koristiti i u ekološkoj proizvodnji za što je registriran.

Kod tretiranja suncokreta, najbolje rezultate ćete postići kroz 2 tretmana od 7 litara/ha, a ako niste u mogućnosti, onda je količina potrebna za jedan tretman 10 litara/ha. Vrijeme apliciranja je do 7 pari listova. Preparat možete aplicirati samostalno ili zajedno sa pesticidima te da ga osim u konvencionalnoj proizvodnji možete koristiti i u ekološkoj proizvodnji za što je registriran.