EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO NOVOSTI REZULTATI TRETMANA PROCJEDNIH VODA

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

REZULTATI TRETMANA PROCJEDNIH VODA

05.09.2017 // 09:00

Procjedne vode tj. otpadne vode sa deponija nastaju procijeđivanjem oborinskih voda kroz tijelo deponija. Procjedne vode sadrže sve tvari koje se nalaze u otpadu, a koje su topive u vodi, kao i produkte transformacije određenih organskih komponenti otpada. Predstavljaju jedan od najsloženijih izvora onečišćenja u prirodi i ne smiju se ispuštati direktno u okoliš bez prethodnog pročišćavanja.

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Jednokratni tretman:

    - 1 litra Micro Complex Start-a na 7 m³ procjedne vode

Daljni tretman:

    - 1 litra Micro Complex Balance-a na 7 m³ procjedne vode

Već nakon mjesec dana tretmana došlo je do smanjenja KPK za 42,51 %.