EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO NOVOSTI TRETIRANJE NASADA AGRUMA

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

TRETIRANJE NASADA AGRUMA

17.06.2016 // 15:12

Za tretman nasada agruma (mandarina, limuna i sl.) koristi se preparat Condi Fruit kojega možete koristiti preko lista, odnosno tretirati biljke folijarno ili ga možete koristiti kroz sistem za navodnjavanje.

Na pokusu kojeg smo radili prošle godine na nasadu mandarina dodavan je Condi Fruit kroz 8 tretmana pravilno raspoređenih svakih 15 dana, od kojih 4 tretmana sa 3,5 litre Condi Fruit-a kroz sistem za navodnjavanje i 4 tretmana folijarno preko lista u dozi od 4 litre sredstva. Na pokusnoj površini vidljivo je povećanje obujma i mase plodova.

Inače je preporuka da se odradi 4-6 tretmana u dozama od 5-7 litara/hektaru što bi osim povećanja prinosa pridonijelo i kvaliteti ubranih plodova.