EM-TEH logo
Gdje se nalazite: EM TEHNOLOGIJA d.o.o. VALPOVO Webshop Stočarstvo Vetema FBE

Broj artikala u košarici: 0

Ukupan iznos: 0,00 Kn

Vetema FBE

Fermentirani biljni ekstrakt - služi kao dopunska krmna smjesa za sve vrste životinja u svrhu poboljšanja apetita

Odaberite pakiranje:

Datoteke

PREPORUKA ZA HRANIDBU:

- SVINJE I PERAD - u suhu hranu: 4-10 litara Vetema FBE na 1 tonu stočne hrane

- TELAD, JUNAD, GOVEDA ZA TOV I MLIJEČNE KRAVE - 0,4-0,7% Vetema FBE na suhu masu stočne hrane

- KONJI, OVCE I KOZE - 0,4-0,7% Vetema FBE na suhu masu stočne hrane

Dodaj u košaricu