Compost Help 1,0 kg

16,25 kn

Compost Help predstavlja skupinu mikroorganizama koji se hrane otpacima te ih mijenja u upotrebljive i korisne tvari.

U kućanstvima se koristi u kombinaciji sa spremnikom za kompostiranje, tako da se kuhinjski otpad uz pomoć ovog preparata odlaže i fermentira u kompost bez razvijanja štetnih i neugodnih mirisa.

Na otvorenom se uz pomoć ovog preparata kompostira organski otpad u komposterima ili otvorenim kompostištima.

Kategorija:

Opis

Sredstvo za kompostiranje kuhinjskog i biorazgradivog otpada